Tusnad mineral water pumps Siemens simatic touch panel Wastewater treatment plant Allen Bradley Wastewater treatment plant monitor layout Daily report Drinking water plant Electrical diagram Siemens S7 400 Wastewater treatment plant Siemens step7 hardware config Electric cabinet with Siemens SIMATIC S7-300 Wastewater treatment plant Twido Sensor layout Vaja apple jouce plant Electric cabinet with Allen Bradley PLC
Back to the homepage
Our offer
Referrals
Downloads
Contact us
[ro]  [en] 

Oferta noastră


Consultanţă de specialitate:

Oferim consultanţă de specialitate în domeniul automatizărilor industriale, pentru alegerea soluţiei optime, eficiente şi fiabile în probleme de senzoristică, elemente automate de execuţie, automate programabile (PLC), panouri şi tablouri de control, interfeţe om-maşină (HMI), sisteme de achiziţie date (SCADA), sisteme de control distribuite (DCS), sisteme de urmărire a producţiei pe calculator, sisteme de evidenţă şi organizare a mentenanţei pe calculator.

Servicii de inginerie:

Echipa noastră de ingineri desfăşoară o activitate de proiectare electrică asistată de calculator şi software industrial cuprinzănd studii de caz şi concepte de automatizare, planuri "basic" (planuri de sistem), planuri de execuţie şi planuri "as built". Asigurăm suport tehnic în domeniul automatizărilor industriale, consiliere în instrumentaţie de măsură şi execuţie. Oferim sprijin în tehnici şi limbaje de programare PLC şi în tehnici şi medii de dezvoltare software de vizualizare HMI şi software de achiziţie şi prelucrare date SCADA. Dispunem de specialişti pentru management de proiect şi organizare de şantier.

Componente, montaj, instalare, punere în funcţiune

Pentru proiectele noastre putem asigura componentele necesare:
 • senzori şi instrumente de măsură
 • dulapuri şi componente electrice
 • automate programabile
 • calculatoare dedicate
 • medii software de dezvoltare
 • aplicaţii dedicate
Împreună cu partenerii noştrii construim, montăm, instalăm şi punem în funcţiune dulapuri şi sisteme de automatizare sau chiar lucrări întregi de automatizare la cheie.

Dezvoltare de programe de automatizare:

Dezvoltăm programe pentru maşini şi instalaţii automate din diferite domenii industriale:
 • maşini şi sisteme de manipulare materiale, depozite
 • sortere şi linii de transport inteligente
 • sisteme de cântărire şi dozare materiale
 • linii de fabricaţie
 • sisteme de control şi supravegherea sistemelor auxiliare (apă industrială, aer tehnic, curent electric)
 • sisteme de control pentru procese chimice
 • sisteme de comandă şi urmărire de la distanţă, sisteme de achiziţie date, sisteme de dispecerat (captarea, tratarea, depozitarea, transportul şi distribuţia gazelor şi a lichidelor)

Aplicaţiile şi sistemele noastre sunt scalabile, pot cuprinde doar o singură instalaţie, o unitate întreagă de producţie sau chiar un sistem mare cu mai multe locaţii. Arhitectura hardware şi software este aleasă în funcţie de dimensiunea şi scara de integrare a automatizării. Programăm PLC-uri (Siemens, Allen Bradley, Schneider ...). Dezvoltăm aplicaţii de vizualizare procese HMI pentru panouri de operare (Siemens, Allen Bradley, Schneider ...). Implementăm sisteme SCADA şi HMI (Siemens, Allen Bradley, Wonderware, iFIX, Citect ...) şi sisteme DCS (Ovation, Honeywell ...).

Dezvoltare de software industrial:

Dezvoltăm sisteme software şi programe dedicate proceselor de producţie, adaptate la nivelul de automatizare a unităţii. Sistemele noastre dedicate colectează şi distribuie datele în funcţie de organizarea producţiei la un grad de automatizare maxim permis de proces şi tehnologie.
Astfel oferim sisteme de logistică a producţiei care cuprinde:
 • evidenţa, organizarea şi urmărirea achiziţiei de materii prime
 • evidenţa, organizarea şi urmărirea stocurilor (materii prime, semifabricate, produse finite)
 • evidenţa, organizarea şi urmărirea comenzilor şi a livrărilor
 • evidenţa, organizarea şi urmărirea producţiei (pe mai multe faze)
 • evidenţa calităţii produselor
 • raportarea şi statisticile procesului
 • emiterea documentelor specifice (comenzi, note, procese, fişe de calitate, facturi, avize ...)

Sistemele de mentenanţă pentru instalaţii şi maşini cuprind:
 • programarea şi urmărirea mentenanţei preventive
 • arhiva de intervenţii preventive/defecţionale
 • evidenţa structurată pe componente a instalaţiilor
 • gestiunea stocurilor de materiale şi componente de schimb
 • cartea de service şi istoricul instalaţiei
 • arhiva digitală a documentaţiei instalaţiilor
 • instrucţiuni de întreţinere
 • urmărirea costurilor de mentenanţă
 • rapoarte, statistici de mentenanţă

Monitorizarea consumurilor (energetice, aer industrial, apă industrială)
 • măsurarea mărimilor în nodurile de consum (valori instantanee, contoare de totalizare)
 • arhivă digitală a măsurătorilor pe perioade lungi
 • vizualizarea şi prelucrarea grafică şi tabelară a datelor (trend, vârf, medie pe diferite perioade)
 • definire de praguri de consum şi avertizări
 • raporturi şi statistici de consum
Aplicaţiile noastre în funcţie de gradul de automatizare şi informatizare a beneficiarului pot fi interfaţate cu tehnologia automată şi cu sistemele de management a resurselor (ERP) ale beneficiarului.

Suport garanţie, postgaranţie:

Clienţilor oferim suport tehnic de garanţie, postgaranţie pentru sistem. Organizăm workshopuri şi instructaje on-field pentru formarea şi instruirea personalului de exploatare, precum şi workshopuri de familiarizare pentru depanarea şi întreţinerea sistemelor automate.